loading

آمبولانس تیپ A

آمبولانسی که به منظور انتقال یا درمان‌های اولیه و پایش بیماران، طراحی و تجهیز شده است؛ این آمبولانس معمولا براي نقل و انتقال افراد در حالت غير اورژانسي استفاده مي شود و دارای تجهیزات چهارگانه اصلی شامل کپسول اکسیژن، برانکار، کیف احیا و ساکشن است.

آمبولانس تیپ A

آمبولانس تیپ A

آمبولانس تیپ B

آمبولانسی که به منظور انتقال بیمار و درمان‌های پیشرفته طراحی و تجهیز شده است. آمبولانس تیپ B علاوه ‌بر دارا بودن تجهیزات چهارگانه اصلی آمبولانس تیپ A ( کپسول اکسیژن ، برانکار ، کیف احیاء و ساکشن ) مجهز به «DC» شوک و تجهیزاتی مانند پمپ سرم و سرنگ ، ونتیلاتور و در صورت نیاز AED نیز می باشد.

آمبولانس تیپ B

آمبولانس تیپ  C

آمبولانسهاي بسيار مجهزي هستند که علاوه بر امکان انتقال بیمار و درمان‌های پیشرفته، امکانات احياء و ICU و CCU  را در اختيار دارند و نوعي مرکز اورژانس پرتابل محسوب مي شوند.

 

دانلود فایل استاندارد های آمبولانس A,B,C

لینک دانلود مستقیم