loading
ترانزیت
ambulance (9)

ترانزیت بیماران

وجود آمبولانس های مجهز VIP از ویژگی های مهم این مجموعه در جهت خدمت رسانی  بیماران به دورترین نقاط برون مرزی از جمله کشور عراق، ترکیه و افغانستان و کشورههای همسایه شمالی میباشد. همچنین اوج این خدمات در مرکز آمبولانس ایران امدادسریع به دیوارهای یونان نیز رسیده که این مجموعه با آمبولانسهای روز دنیا و تیم عملیاتی – پزشکی مجرب قادر به انتقال بیماران کشورهای همسایه از داخل کشور میباشد. که معرف یک نوع خدمات ترانزیت انتقال بیمار می باشد.

هر انتقالی به خارج از کشور میبایستی با ویزا و برگه خروج آمبولانس همراه باشد و بدون مجوز خروج آمبولانس این امکان وجود ندارد لذا این مجموعه قادر میباشد در ظرف مدت یک ساعت تا 24 ساعت دریافت ویزا و کلیه مدارک خروج قابل اجراء میباشد.