loading

کانال ریشه دندان

تمیز کردن و مراقبت از دندانهای روزانه، فرآیند حذف پلاک و سنگ قاعدگی است که ممکن است از مینای دندان باشد.

تاج دندان آسیا

دندان ها، لثه ها و زبان را با یک خمیر دندان فلوراید توصیه می کنید، در حالی که کاملا مطمئن شوید که به آرامی برسید.

دندان آسیای حرفه ای

پرکردن برای حفظ سلامتی دهان و دندان ضروری است و اگرچه بسیاری از افراد از جویدن جلوگیری می کنند زیرا معتقدند که مسواک زدن به اندازه کافی انجام می شود.

تمیز کردن

تمیز کردن روزانه دندان ها و بهداشت

تمیز کردن دندان ها

تمیز کردن و مراقبت از دندانهای روزانه، فرآیند حذف پلاک و سنگ قاعدگی است که ممکن است از مینای دندان باشد. تمیز کردن دندان ها و بهداشت دهان و دندان اگر به صورت منظم انجام شود، می تواند مزایایی را به همراه داشته باشد و می تواند از بیماری لثه، پوسیدگی دندان، لثه های متورم و خونریزی، خط کشیدن دندان ها و نفس بدرخشد. روش های ساده ای برای تمیز کردن دندان ها با استفاده از مزایای واضح برای سلامت دهان در صورت هر روز وجود دارد.

تمیز کردن دندان ها

اطلاعات بیشتر

اورژانس

اطلاعات بیشتر

پل های دندانپزشکی

اطلاعات بیشتر

مرکز دهان و دندان

اطلاعات بیشتر